Bể nước mặt trời

GOMON cung cấp một loạt các bể năng lượng mặt trời cho tất cả các loại ứng dụng. Những bể năng lượng mặt trời này có sẵn để lưu trữ nước nóng, hệ thống sưởi ấm nước nóng, thương mại và ứng dụng công nghiệp.

Các bể chứa năng lượng mặt trời này có sẵn trong áp suất, không áp suất (khí quyển), và trong một loạt các capacties và kích cỡ.