Hợp tác Trung Quốc-Hàn Quốc giúp thị trường sưởi ấm điện làm cho các hệ thống ổn định hiệu quả hơn

Tin tức
Kể từ khi thực hiện cải cách hệ thống sưởi ấm sạch quốc gia, kết quả tuyệt vời đã đạt được. Với sự tối ưu hóa dần dần của môi trường không khí, người dân xung quanh Bắc Kinh và Hà Bắc cuối cùng đã không bị chìm trong sương khói, thay vào đó là không khí chất lượng cao và bầu trời xanh. Để thúc đẩy hơn nữa việc nâng cấp các công nghệ mới để sưởi ấm sạch sẽ và thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm mới và thiết bị mới, ngày 14 tháng 11, Triển lãm Thiết bị HVAC nồi hơi Bắc Trung Quốc lần thứ 14, được gọi là cánh gió của nồi hơi bảo vệ môi trường thế giới ngành công nghiệp (Được gọi là IBE), nó được tổ chức tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Hà Bắc Thạch Gia Trang.