Bếp sưởi điện thông minh Gomon để giúp một vòng mới của cuộc cách mạng sưởi ấm xanh

Năm 2018, theo chính sách sưởi ấm thay thế năng lượng điện quốc gia, ngành công nghiệp sưởi ấm điện, với tư cách là một thế lực mới trong kỷ nguyên mới của hệ thống sưởi ấm, đã đóng góp không thể xóa nhòa trong chính sách bảo vệ môi trường quốc gia và chiến tranh bảo vệ bầu trời xanh.

Để thúc đẩy toàn diện sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp sưởi ấm điện vào năm 2019, vào ngày 14 tháng 1, "Hội nghị ngành công nghiệp điện sưởi ấm Trung Quốc đầu tiên và kỷ niệm 40 năm cải cách và lễ khai mạc doanh nghiệp đóng góp" đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Các chuyên gia trong ngành và đại diện doanh nghiệp chia sẻ xu hướng chung của hệ thống sưởi. Thảo luận về tương lai của ngành. Trong buổi lễ kỷ niệm, Gomon New Energy đã được Ủy ban lưu thông điện của Hiệp hội lưu thông vật liệu xây dựng Trung Quốc trao tặng danh hiệu danh dự của Doanh nghiệp đóng góp điện tử.