Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời là sự chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành nhiệt để sưởi ấm nước bằng cách sử dụng bộ thu nhiệt mặt trời. Một loạt các cấu hình có sẵn với chi phí khác nhau để cung cấp giải pháp ở các vùng khí hậu và vĩ độ khác nhau. Máy nước nóng năng lượng mặt trời được sử dụng rộng rãi cho dân dụng và một số ứng dụng công nghiệp.

Một bộ thu mặt trời làm nóng một chất lỏng làm việc đi vào hệ thống lưu trữ để sử dụng sau. Máy nước nóng năng lượng mặt trời đang hoạt động (được bơm) và thụ động (điều khiển đối lưu). Họ chỉ sử dụng nước, hoặc cả nước và chất lỏng làm việc. Chúng được làm nóng trực tiếp hoặc qua gương tập trung ánh sáng. Chúng hoạt động độc lập hoặc như con lai với lò sưởi điện hoặc gas. Trong các cài đặt quy mô lớn, gương có thể tập trung ánh sáng mặt trời vào một bộ thu nhỏ hơn.