Giấy chứng nhận và bảo hành

CHỨNG NHẬN VÀ BẢO HÀNH 

Các sản phẩm của GOMON được chứng nhận bởi CE, NƯỚC Mark, TỪ KHÓA, WRAS, ETL.

Giấy chứng nhận và bảo hành

Chúng tôi tự hào đứng đằng sau hệ thống nước nóng của chúng tôi. Chúng tôi là một nhà cung cấp lớn và sẽ mất nhiều năm để đi kèm với phụ tùng và hỗ trợ sản phẩm. Tất cả các sản phẩm từ GOMON đều có một ID duy nhất, Điều này làm cho quy trình sản xuất của chúng tôi có thể truy nguyên, đảm bảo các sản phẩm GOMON xứng đáng được tin tưởng.