Trung tâm sản xuất

Chúng tôi sở hữu ba xưởng sản xuất lớn với dây chuyền sản xuất tự động tiên tiến quốc tế cho bể chứa nước men sứ và lắp ráp hệ thống sưởi ấm nước.

Chất lượng tuyệt vời phụ thuộc vào sản xuất chính xác!

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất

Trung tâm sản xuất